ทั่วโลกติดโควิด ทะลุ 200 ล้านคน เพิ่มขึ้นอีกกว่า 4.2 แสนราย สหรัฐยอดติดเชื้อพุ่งขึ้นเท่าตัว 104,432 รายต่อวัน
เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเวลาประมาณ 08.20 น. ตามเวลาประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้ว 200,234,180 ราย เพิ่มขึ้น 614,478ราย เสียชีวิต 4,258,442 ราย เพิ่มขึ้น 9,928 ราย รักษาหาย 180,503,756 ราย

สำหรับประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

1.สหรัฐอเมริกา พบผู้ติดเชื้อแล้ว 36,048,662 ราย เพิ่มขึ้น 104,432 ราย เสียชีวิต 630,493 ราย เพิ่มขึ้น 514 ราย รักษาหาย 29,756,580ราย

2.อินเดีย พบผู้ติดเชื้อ 31,767,965 ราย เพิ่มขึ้น 42,566 ราย เสียชีวิต 425,789 ราย เพิ่มขึ้น 561 ราย รักษาหาย 30,925,348 ราย

3.บราซิล พบผู้ติดเชื้อแล้ว 19,986,073 ราย เพิ่มขึ้น 32,572 ราย เสียชีวิต 558,597 ราย เพิ่มขึ้น 1,238 ราย รักษาหาย 18,746,865 ราย

4.รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 6,334,195 ราย เพิ่มขึ้น 22,010 ราย เสียชีวิต 160,925 ราย เพิ่มขึ้น 788 ราย รักษาหาย 5,659,746 ราย

5.ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อแล้ว 6,178,632 ราย เพิ่มขึ้น 26,829 ราย เสียชีวิต 111,993 ราย เพิ่มขึ้น57 ราย รักษาหาย 5,717,788 ราย

สำหรับประเทศไทย ขยับลำดับขึ้นที่ 42 พบมีผู้ติดเชื้อแล้ว 652,185 ราย เพิ่มขึ้น 18,901 ราย เสียชีวิตรวม 5,315 ราย เพิ่มขึ้น 147 ราย รักษาหาย 437,831 ราย (ยอดที่ถูกรายงานเมื่อวันที่ 3 ส.ค.)