ซิลโบ โกเมโรเริ่มเสื่อมโทรมเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1960 เมื่อสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นบังคับให้คนงานจำนวนมากของเกาะต้องอพยพไปยังประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น เช่น คิวบาและเวเนซุเอลา ตลอดจนเกาะคานารีของเตเนริเฟที่อยู่ใกล้เคียง ในช่วงทศวรรษ 1990 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และการแนะนำถนนและเส้นทางใหม่บนลาโกเมรา

ได้ขจัดความจำเป็นและความสามารถในการใช้งานจริงของซิลโบ โกเมโร ออกไป ซึ่งทำให้มันห้อยต่องแต่งใกล้จะสูญพันธุ์ นี่คือจุดที่ Darias ก้าวเข้ามาเพื่อปกป้องอนาคตโดยสร้างความมั่นใจว่าคนรุ่นต่อไปไม่เพียงแต่เข้าใจนกหวีดเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้มันได้เช่นกัน เสียงนกหวีดได้รับการปกป้องด้วยความระมัดระวังมากขึ้นในหมู่เกาะคานารี เพราะมันเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของเรา การบรรยายของหมู่เกาะ พื้นที่ภูเขาและหุบเขา และเศรษฐกิจของเราที่เชื่อมโยงกับการเกษตรและปศุสัตว์